Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

 • Açıklama

Integral basınç ayarlı, sürekli kendini temizleyebilen, Anti-Sifon (AS) ve Anti-Drenaj (CNL) Mekanizmalı damlatıcı.

Uygulama Alanları:

Seralarda, ve toprak altı uygulamalarda ve eğimli arazilerde kullanılabilir

Teknik Özellikleri:

 • Çalışma basıncı 1.0-4.0 bar.
 • Anti-Sifon ve Anti Drenaj özelliği
 • Her bir damlatıcıda geniş filtrasyon özelliği. Tavsiye edilen filtrasyon: 130 mikron
 • Geniş su pasajlı Çift TurboNet™ labirent özelliği.
 • Kalın duvarlı borulara bağlanabilme özelliği (0.9, 1.0 and 1.2 mm).
 • Enjeksiyon damlatıcı, çok düşük CV.
 • Enjeksiyon silikon diyafram
 • UV korumalı. Ziraide kullanılan standart besinlere karşı dayanıklıdır.

Avantajları:

 • Basınç Ayarlı : Geniş basınç aralığı üzerinden düzgün ve eşit su dağılımı sağlanır. Damla sulama laterali boyunca % 100 eşit su ve besin dağılımı gerçekleşir.
 • Anti-Siphon mechanism : Prevents contaminants from being drawn into the dripper.
 • Anti-drain (CNL) system : Eliminates drainage and refill effect, and improves efficiency in pulse irrigation.
 • Sürekli kendini temizleyebilme özelliği : Sadece sulamanın başında değil , tüm sulama işlemi boyunca ve sonunda tüm kalıntılar tespit edilerek temizlenir ve kesintisiz bir sulama sağlanır.
 • Self-flushing system with wide filtration area improves resistance to clogging thus making UniRam™ highly resistant when using low quality water.
 • Physical root barrier : Better protection against root intrusion without reliance on chemicals.
 • TurboNet™ labirent yapısı geniş su pasajı oluşturur, geniş ve derin kesit özelliğiyle tıkanma engellenerek kalıntılardan arındırılması sağlanır.
 • Damlatıcı içinde geniş su pasajları bulunur.
 • Sulama suyu damlatıcılara tortu girişi engellenerek akış merkezinden çekilir.
Projeler